strzałka do góry
2017-02-10 14:47:50 (Aktualizacja: 2017-02-10 17:09:01)
Zduńska Wola

Sesja oświatowa w Zduńskiej Woli

W Zduńskowolskim Centrum Integracji - Ratusz odbyły się dziś (10.02) nadzwyczajne obrady radnych miejskich. Głównym tematem sesji było ustanowienie nowej sieci szkół, która ma zacząć obowiązywać od września 2017 roku po wprowadzeniu reformy oświaty. Decyzją rady sieć szkół będzie wyglądała tak jak przed powołaniem do życia gimnazjów.

(fot. nasze.fm)

Przypomnijmy, jeszcze przed zwołaniem sesji w tej sprawie pod uwagę branych było kilka wariantów. Powołany przez prezydenta miasta specjalny zespół wypracował takie rozwiązanie, w którym wygaszeniu miało ulec Publicznego Gimnazjum nr 1 znajdującego się w Parku Miejskim. Pojawił się też pomysł radnych klubu PiS o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 11 z ulicy Żeromskiego z Publicznym Gimnazjum nr 5 przy ulicy Wileńskiej. Obie te propozycje spotkały się jednak z protestami ze strony środowisk szkolnych.

Po konsultacjach radni z PiS, którzy mają większość w radzie, zaproponowali kompromisowe rozwiązanie, żeby powrócić do starej sieci szkół obowiązującej przed reformą gimnazjalną. Wówczas każda obecna szkoła podstawowa zostaje i będzie uczyć w systemie sześcioletnim, natomiast każde gimnazjum zostanie przekształcane w szkołę podstawową z numerem, który kiedyś był do tej szkoły przypisany (PG1 zmieni się w SP4, PG2 zmieni się w SP5, PG3 zmieni się w SP13, PG4 zmieni się w SP9, a PG5 zmieni się w SP12).

- Nasze stanowisko było wypracowywane w bólach. Klub był w dużej mierze podzielony (…) Na naszą decyzję wpłynęły opinie po licznych konsultacjach społecznych z różnymi środowiskami – dajcie nam szansę, nie zamykajcie nam drogi. Projekt prezydenci zakładał likwidację PG1. My stwierdziliśmy, że trzeba dać szansę tej szkole, jest to najstarsza szkoła w mieście z tradycjami - tłumaczy Adam Synowiec, przewodniczący klubu radnych PiS.  

Sesja rozpoczęła się od wystąpień obywatelski, w których głos zabrali przedstawiciele różnych szkół, po czym rozpoczęła się burzliwa dyskusja. Radni z klubów: PO oraz Razem Dla Rozwoju mieli szereg wątpliwości m.in. co do nowych obwodów szkół. Padła nawet propozycja o przerwanie obrad do najbliższego poniedziałku, aby reszta rady mogła zapoznać się z zapisami propozycji zgłoszonej przez radnych PiS.   
- Było wiele zamieszania, ale ta sesja pewne kwestie wyjaśniła, że to PiS w ostatniej chwili zaproponowało zmianę, czyli połączenie SP11 z PG5 (…) My w tym momencie dostaliśmy nowy projekt PiS-u i ja taka naprawdę nie wiem co on zawiera. Została ogłoszona przerwa i mamy się z nią zapoznać. Jest to bardzo niewygodne, bo jest to zmiana obwodów itp. Jest to tak duży materiał, że my nie jesteśmy w stanie tak na szybko się z nim zapoznać. Jest to bardzo nieeleganckie ze strony radnych PiS-u. Mają 12 radnych, mają większość, wrzucimy sobie poprawkę i ją przegłosujemy - powiedział nam jeszcze przed głosowaniem radny Jakub Trenkner z Platformy Obywatelskiej.

Radni z PiS zgłosili do projektu przedstawianego przez władze miasta 5 poprawek, które zmieniły sieć szkół w ten sposób, żeby wyglądała ona tak jak przed powołaniem do życia gimnazjów. Wszystkie zmiany większością głosów zostały zaakceptowane przez radę, po czym doszło do głosowania nad uchwałą o ustaleniu nowej sieci szkół w Zduńskiej Woli - 14 radnych było "za" (12 radnych z klubu PiS oraz radni: Dariusz Kmiecik i Robert Florczak), 6 radnych wstrzymało się od głosu (klub radnych PO oraz klub radnych Razem Dla Rozwoju).

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować pani wiceprezydent Elżbiecie Szlachetce, która prowadziła zespół powołany żeby przygotować miasto do reformy oświaty, którą zafundował nam rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo wnikliwa analiza przeprowadzona w konsultacjach z dyrektorami szkół, z radami pedagogicznymi, ze związkami zawodowymi, potwierdziła potrzebę wygaszenia PG1. Z zaskoczeniem przyjęliśmy informację, że w ostatniej chwili klub PiS zdecydował się jednak żeby to gimnazjum nie likwidować i ustanowić tam Szkołę Podstawową nr 4. Chciałem podziękować pani radnej Ewie Marszałek, która w długim wywodzie, wnikliwej analizie, potwierdziła, że zasada którą się kierowaliśmy płynęła z troski o uczniów, nauczycieli i takie bezpieczne przeprowadzenie reformy, która jest trudna. Nasza propozycja stwarzała również szanse na wyłączenie z czasem budynku szkoły w parku, po to żeby przeznaczyć go na inne cele, również edukacyjne, bo żywo zainteresowana jest nim szkoła muzyczna, a także Zespół Szkół Aktywności Zawodowej. Nie wykluczam, że taka szansa być może z czasem się pojawi, bo dzisiejsza uchwała funduje zduńskowolskim szkołom bardzo ostrą konkurencję jeśli chodzi o uczniów. W tle jest również troska o wydatkowanie środków, bo z pobieżnych analiz wynika, że moglibyśmy zaoszczędzić w skali roku około 2 mln zł. Mówi się, że nie wolno oszczędzać na edukacji, ale skoro w pobliskim Sieradzu jest 6 szkół, a u nas ma być 9 i mamy podobny potencjał miast i edukacji, to gdzieś rodzi się pytanie czy z troską patrzymy na wydatkowanie środków - skomentował prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki.

ws
Komentarzy: 120

Teraz gra:

Michał Sieczkowski

Nasze Radio

Kontakt do studia

kontakt@nasze.fm

502 27 11 11

43 827 11 11

Co, gdzie, kiedy

23.10.2017

Film " Dwie Korony"
Teatr Miejski w Sieradzu

24.10.2017

Przedstawienie "One&My"
Spółdzielczy Dom Kultury w Sieradzu
Film " Dwie Korony"
Teatr Miejski w Sieradzu

25.10.2017

Prelekcja Wiesławy Sujeckiej "Białoruś - stereotypy a rzeczywistość"
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4
Więcej...
reklama:

Lista przebojów HitFM Naszego Radia
1+1Ofenbach vs Nick Waterhouse
Katchi
2-1P!nk
What About Us
3+4U2
You`re The Best Thing About Me
reklama: