strzałka do góry
30.05.2024 05:53:21
Sieradz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu - realizacja projektu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu realizuje aneksowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066247, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej, Akredytacja Erasmus + Edukacja szkolna. W aneksowanym projekcie przewidziane były mobilności dla 14 uczniów, 8 opiekunów uczniów oraz 11 nauczycieli, chcących podnieść swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń i kursów zagranicznych. Aneksowany projekt trwa do 31 maja 2024r. Łącznie, na cały okres trwania realizacji, SOSW w Sieradzu wraz z Powiatem Sieradzkim, otrzymano 76 751 euro.

(fot. arch. SOSW w Sieradzu)

Celem projektu jest nabycie kompetencji cyfrowych, kluczowych, przekrojowych, osobistych, międzykulturowych. Ponadto zapoznanie kadry z edukacją włączającą i utworzenie europejskiej sieci współpracy. Głównym założeniem jest polepszenie jakości pracy ośrodka w wymiarze europejskim, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji przez reprezentantów grona pedagogicznego, dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych- szkoleniach i kursach.

Do tej pory zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, przewidziane w aneksie do projektu:

- grupową mobilności uczniów w Hiszpanii, w terminie 18-23.02.2024r.

Podczas mobilności uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość współpracy z rówieśnikami z placówki z Colegio Ave María San Isidro, mieszczącej się w miejscowości Granada. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach wychowania fizycznego, chemii, fizyki, matematyki, robotyki, muzyki, plastyki, geografii i języka angielskiego. Uczestnicy obserwowali proces nauczania i poznali elementy systemu edukacji w szkole hiszpańskiej.

Mieli również możliwość nauki podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim, dzięki zaplanowanemu wsparciu językowemu. Wspólnie ze swoimi rówieśnikami wzięli udział w grze miejskiej, w której mieli do wykonania szereg zadań, przy okazji wykazali się niezwykłą orientacją w terenie oraz umiejętnością wyszukiwania informacji o historycznych miejscach Granady. Wspólnie podejmowali tematykę dbałości o środowisko naturalne, zabytki i dziedzictwo narodowe.

Codziennie próbowali hiszpańskich specjałów podczas posiłków. Było też trochę zwiedzania: Alhambra najpiękniejszy zespołu pałacowo-ogrodowego w całej Andaluzji, gdzie uczestnicy stworzyli trasę zwiedzania, odnajdywali ciekawe miejsca oraz informacje na ich temat w internecie. Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili pałac Nasrydów, twierdzę Alcazaba, Albacin oraz przepiękne ogrody. Wartością dodaną była integracja z rówieśnikami ze szkoły goszczącej oraz wzrost umiejętności językowych. Na koniec mobilności dokonano ewaluacji wyjazdu.

- grupową mobilności uczniów we Włoszech, w terminie 14-19.04.2024r.

Podczas mobilności uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość współpracy z rówieśnikami z placówki Istituto De Pace z Lecce, we Włoszech. Uczestnicy grupowej mobilności swój pobyt rozpoczęli od udziału w szkole goszczącej w zajęciach integracyjnych z uczniami, w tym z uczniami z niepełnosprawnościami. Ponadto codziennie brali udział w zajęciach warsztatowych, aktywnościach laboratoryjnych i ćwiczeniowych.

Uczniowie wraz z opiekunami zapoznali się z włoskim systemem edukacji, zwiedzili szkołę, poznali kulturę Włoch. Ważnym punktem każdej mobilności jest poznawanie zabytków oraz kuchni wizytowanego kraju. Tym razem zwiedzili: twierdzę Castello, Teatr Romano, plac Piazza del Duomo, San Giuseppe da Copertino w mieście położonym blisko Morza Jońskiego. Nasi uczestnicy, wspólnie z uczniami z Włoch, wzięli udział w zajęciach integracyjnych hipoterapii i dogoterapii. Wartością dodaną była integracja z rówieśnikami ze szkoły goszczącej oraz wzrost umiejętności językowych i kulturowych. Na koniec mobilności dokonano ewaluacji wyjazdu.

- szkolenie nauczycieli we Włoszech, w terminie 27.04-01.05.2024r.

W szkoleniu pt. „Facing diversity- Inclusive education strategies for students with fewer opportunities” uczestniczyło 6 nauczycieli naszego ośrodka. Instytucją szkolącą było NEW HORIZONS Malta. Wraz z naszymi nauczycielami szkolili się przedstawiciele szkół i organizacji oświatowych z Rumunii, Belgii, Bułgarii i Włoch. Dzięki szkoleniu nauczyciele poprawili swoje umiejętności komunikacji międzykulturowej i interpersonalnej. Celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli w umiejętności i wiedzę na temat dostępu uczniów z mniejszymi szansami do edukacji formalnej i pozaformalnej, mobilności tych uczniów i uczestnictwa transnarodowego.

Ponadto wyposażono nauczycieli w wiedzę jak aktywizować uczniów z trudnościami, wzmacniać ich pozycję i włączenie w szkole i w społeczeństwie, a także wzmocniono wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnego zaakceptowania, wspierania i promowania różnic w społeczeństwie. Nauczyciele zyskali szerszą świadomość na temat różnych podejść do uczenia się, komunikacji międzykulturowej, innowacyjnych metod i tego, jak przekształcić różnorodność z obciążenia w szansę.

Szkolenie miało charakter warsztatowy z wykorzystaniem metod aktywizujących. Uczestnicy poznawali nowe metody pracy: metodę karuzeli, która rozwija kompetencje miękkie, metody rozwiązywania konfliktów w grupie klasowej- akomodacja, unikanie, kompromizm, współpraca, metodę de bono hats, góry lodowej i wiele innych technik pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wspólnie z innymi uczestnikami opracowano sieci współpracy, zaplanowano działania upowszechniające i waloryzacyjne.

Dyskutowano na temat partnerstw strategicznych. Zrealizowane cele szkolenia to: poprawa kompetencji międzykulturowych, świadomości kulturowej, środowiska włączającego, zrozumienie realiów osób uczących się - innych kulturowo, osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie samoświadomości różnic kulturowych, edukacyjnych. Nabyli kompetencje praktyczne, kulturowe i językowe.

- szkolenie nauczycieli na Malcie, w terminie 09-13.05.2025r.

W szkoleniu pt. „BUILDING BRIDGES NOT WALLS-EQUAL OPPORTUNITY FOR ALL STUDENTS OR HOW TO BECOME A BETTER TEACHER FOR SPECIAL EDUCATION” uczestniczyło kolejnych 5 nauczycieli. Szkolenie organizowała również instytucja New Horizon Malta dla nauczycieli z Polski, Portugali, Litwy, Rumunii, Niemiec, Belgii, Reunion. N

auczyciele zapoznali się z założeniami i podstawowymi elementami edukacji włączającej. Edukacja włączająca jest dziś coraz częściej rozumiana jako przedsięwzięcie złożone. Edukacja włączająca nie jest opcjonalnym dodatkiem, jest podstawową koniecznością. Aby zapewnić wszystkim lepsze życie, musimy umieścić osoby najsłabsze w centrum naszych działań” – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji. Statystyki dowodzą, że uczniowie z trudnościami w uczeniu się w wydzielonych szkołach dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych częściej przedwcześnie przerywają naukę lub będą mieli mniejsze szanse na wejście na rynek pracy.

Ważnym celem i założeniem szkolenia było wyposażenie nauczycieli w taką wiedzę, by wzrosła ich świadomość w tego faktu. Ponadto celem tego kursu było rozwinięcie podstawowych umiejętności potrzebnych do opracowania programu edukacji włączającej, który zaspokoi potrzeby nie tylko uczniów ze specjalnymi potrzebami, ale także uczniów o zróżnicowanych potrzebach w placówkach kształcenia ogólnego. Kurs skupiał się na wielu zakulisowych strategiach i działaniach, które należy regularnie realizować, aby edukacja włączająca była skuteczna i wydajna.

Uczestnicy uwrażliwili się na różne sposoby prowadzenia lekcji że względu na zróżnicowane możliwości percepcyjne ucznia np: wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne. Omówili model kreatywnego nauczyciela oraz osiem kroków, które prowadzą do osiągnięcia wyżej wymienionego celu. Poznali metodę foto voice, która pomaga w zrozumieniu celów i założeń oraz wartości edukacyjnych wycieczki dnia poprzedniego, ze szczególnym uwzględnieniem odczuć personalnych uczestników, metodę ABCD - rozwiązywania konfliktów. Szkolenie przybliżyło im wiedzę na temat różnic pomiędzy upowszechnianiem, a promocją projektu. W ramach warsztatów projektowych wspólnie opracowali plan upowszechniania, który będzie realizowany w naszej placówce.

W pierwszej turze realizacji akredytacji, czyli w tym projekcie, łącznie zrealizowano grupowe mobilności dla 19 uczniów, 13 opiekunów oraz 26 nauczycieli, chcących podnieść swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń i kursów zagranicznych. Teraz czas na napisanie raportu końcowego, ocenę naszych aktywności i kontynuację działań w następnej turze.

bp / źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Komentarzy: 5

Dodaj komentarz

Komentarze

... 31.05.2024 09:31:45
nie zapomnincie o radnej z podziałem środków!
Ada 30.05.2024 20:57:30
Wszystko ładnie na papierze, nauczyciele jeżdżą sobie na wycieczki za darmo, a jakie korzyści mają dzieci z tych niby szkoleń?
Tubylec 30.05.2024 17:25:30
Elegancko wszystko dla Dzieciaków.Mieszkam niedaleko Super szkoła;)
Adi 30.05.2024 12:44:52
Tylko ta kasa, forsa się liczy i nic więcej. Ludzie powariowali co widać po komentarzach.
WWW 30.05.2024 08:02:51
Czyli (jak dobrze liczę?), 14 uczniów do tego 8 opiekunów oraz 11 nauczycieli!!! Ładnie się bawią w tej "5". Za NASZĄ kasę, właśnie ZA NASZĄ KASĘ (Ta z Uni, to jest NASZA KASA)...

Więcej informacji

"Mikrofonik" w Naszym Radiu

Wczoraj, 16:00:20
region

Dziś nasze studio odwiedziła redakcja Szkolnego Radia "Mikrofonik" ze Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach. W 2020 roku w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach szkoła została wyposażona w radiowęzeł. Tak to się zaczęło...

0

Zduńska Wola

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Tak zdecydowali dziś, 13 czerwca, radni powiatowi, którzy spotkali się kolejnych w nowej kadencji obradach.

4

region

W wodociągu publicznym w Krobanowie (gm. Zduńska Wola) stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli wydała w tej sprawie komunikat, w którym informuje, że woda jest warunkowo przydatna do spożycia.

4

Nasze Radio 104,7 FM

00:53

Sail Away
The Rasmus

Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie

00:53

Piwniczka
Sława Przybylska

Kontakt do studia

kontakt@nasze.fm

502 27 11 11

43 827 11 11

Co, gdzie, kiedy

14.06.2024

Dni Zduńskiej Woli
Sala kameralna MDK Ratusz, pl. Wolności
Dni Zduńskiej Woli
Stadion Miejski, Łaska 90
Dni Zduńskiej Woli
Inkubator Inicjatyw Społecznych, Zduńska Wola
Dni Zduńskiej Woli
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
Dni Zduńskiej Woli
Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 22
Otwrcie wystawy "Ko-relacje"
Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu

15.06.2024

Dni Zduńskiej Woli
Teren Zielony, ul. Kobusiewicza
Dni Zduńskiej Woli
SCENA PLENEROWA ZA GÓRKĄ
Dni Zduńskiej Woli
Dom Kultury Lokator
I LO Zduńska Wola
Dni Zduńskiej Woli
Teren wokół Kępiny
Dni Zduńskiej Woli
Teren wokół Kępiny
XXII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w tenisie ziemnym amatorów o puchar prezydenta miasta
MOSiR Sieradz
Piłkarskie spotkanie po latach
Stadion Gminny w Strońsku
Piłkarskie spotkanie po latach
Stadion Gminny w Strońsku
Akcja "Szydełkowych Kwadratów"
Park Broniewskiego (przy górce)

16.06.2024

Dni Zduńskiej Woli
Teren Zielony, ul. Kobusiewicza
Dni Zduńskiej Woli
SCENA PLENEROWA ZA GÓRKĄ
Dni Zduńskiej Woli
ul. Złotnickiego
Dni Zduńskiej Woli
ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza
Charytatywny Piknik Motoryzacyjny
Sieradz, plac ODTJ przy ul. Sokorskiego
Balcerzak Cup 2024
MOSiR Sieradz
Sieradzka Strefa Kibica: Polska - Holandia
Rynek w Sieradzu
Festiwal mleka
Wieluń, ul. Zielona 22, Targowisko Miejskie
Marsz dla Życia i Rodziny
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu
Marsz dla Życia i Rodziny
Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli
XI Letnia Akademia Opery Operetki i Musicalu
Centrum Szkoleniowo - Wystawiennicze i Turystyki Wodnej w Ostrowie Warckim
Więcej...

Lista przebojów HitFM Naszego Radia
1+4Margaret
Miłego lata
2+9Dua Lipa
Illusion
3-1Shakira feat. Cardi B
Punteria