strzałka do góry
06.12.2023 10:13:16
Sieradz

Sieradzki Wolontariusz Roku 2023

W Urzędzie Miasta Sieradza odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano 17 laureatów plebiscytu "Sieradzki Wolontariusz 2023 roku". Prezydent Sieradza Paweł Osiewała wręczył wczoraj wyróżnionym pamiątkowe statuetki. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

(fot. arch. Urząd Miasta Sieradza)

Data tego wydarzenia nie była przypadkowa, ponieważ 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli obchodzone corocznie święto wolontariuszy i organizacji, które zajmują się wolontariatem na całym świecie. Zostało ustanowione 17 grudnia 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem święta i towarzyszących mu wydarzeń jest między innym uznanie i docenienie wysiłków osób zaangażowanych w działania dla innych oraz pokazanie społeczeństwu, jak duży jest ich wkład w rozwój społeczny na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest to również okazja do promowania wolontariatu oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Lista laureatów tegorocznego plebiscytu:

BARANIECKA ANNA
Jest osobą empatyczną, jako wolontariusz działa przede wszystkim w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu. Wspiera członków koła np. w dotarciu na spotkania integracyjne, wyjścia do teatru czy kina. Jest osobą, która bezinteresownie pomaga w przygotowaniach i realizacji działań podejmowanych przez koło. Bardzo wrażliwa, pełna ciepła i poczucia humoru. Jej uśmiech to piękny dar, którym chętnie dzieli się z innymi.


CYMERMAN SYLWIA
W strukturach fundacji Dr Clown działa od 2020 roku. Jako dr Hałas przemierza szpitalne korytarze i zanosi uśmiechy najmłodszym pacjentom szpitala. Swoim zaangażowaniem oraz chęcią niesienia pomocy, pokazuje młodszym wolontariuszom, że w swoim codziennym życiu można znaleźć czas na pomaganie. Prężnie działa na terenie Sieradza, ale przyczynia się również do rozwoju wolontariatu w nowych placówkach. Jej postawa pokazuje, że bez względu na wiek, uśmiech to lek.


FLANEK ZBIGNIEW
Współtworzył Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu, który nieustannie wspiera swoją pracą i umiejętnościami, pomaga w pozyskiwaniu sprzętu i urządzeń niezbędnych do treningów. Z zawodu jest nauczycielem, instruktorem kajakarstwa oraz instruktorem sportu osób niepełnosprawnych, dlatego też stworzył sekcję kajakarską dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te pod jego okiem uczestniczą w treningach, spływach oraz zawodach kajakarskich na terenie kraju i za granicą. Jego wolontariacka praca oprócz wyników sportowych daje tym osobom poczucie, że są potrzebni w społeczeństwie, umożliwia im integrację. Sukcesy jakie uzyskują jego podopieczni to nie tylko medale, to przede wszystkim pokonywanie własnych ograniczeń, barier i lęków, podnosi to u młodzieży poczucie własnej wartości, co z kolei zwiększa ich szanse na godne dorosłe życie i lepszą pracę.


GARBAT WIESŁAWA
Aktywna członkini Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Członkini Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Działa w Zarządzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie zajmuje się sprawami kulturalnymi. Prezes Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Jagiellońska 8–10&rdquo, gdzie angażuje się w sprawy społeczne, kulturalne i osiedlowe na terenie miasta. Jest osobą otwartą na wszelkiego rodzaju akcje pomocowe i charytatywne, w które angażuje się bezinteresownie nie oczekując nawet podziękowań.


GOŁĄBEK KRYSTYNA
Jest osobą, która wolontaryjnie uczestniczy w pracach biurowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU”. Jako wolontariusz wykorzystuje swoje umiejętności i doświadczenia zawodowe w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest osobą bardzo ciepłą i otwartą na rzecz drugiego człowieka, która przyczynia się do polepszania życia osób niepełnosprawnych.


IGNASZAK JAN
Ma naturę społecznika. Aktywnie działa we wspólnocie mieszkaniowej, pomagając osobom wymagającym wsparcia, chociaż sam do najmłodszych nie należy. Jest koleżeński, uczynny, czynnie uczestniczy w pracach zarządu koła i rejonu Związku Żołnierzy WP. Cieszy się dobra opinią i zaufaniem środowiska na rzecz, którego działa.


KOWALCZYK KATARZYNA
Jest skromną, subtelną i bardzo ciepłą osobą. Do Fundacji Dzieciom „PUZZLE” dołączyła będąc zdecydowaną, że chce pomagać dzieciom niepełnosprawnym, w której systematycznie prowadzi bezpłatne zajęcia z fizjoterapii. Jej główną motywacją do takiej pracy jest chęć dzielenia się z innymi, tym co ma najlepsze, ale też chęć poznania nowych ludzi. Jako wolontariuszka pomagała przy wydarzeniu „Sieradz na niebiesko&rdquo, była opiekunem osób niepełnosprawnych podczas wizyty w Schronisku dla zwierząt w Czartkach. Wspólnie z Mikołajem Żmudzińskim prowadziła spacer ornitologiczny dla dzieci niepełnosprawnych oraz mieszkańców Sieradza, podczas którego uczestnicy mogli się dowiedzieć jak mądrze pomagać ptakom, które zostaną lub przylecą do nas. Jest osobą bardzo wrażliwą, pełną empatii i świadomą misji na rzecz drugiego człowieka, a swoją pracą i zaangażowaniem przyczynia się do poprawy jakości życia innych ludzi.


KUPCZYK PAULINA
Jest liderem powiatu sieradzkiego w edycji 2023/24 Szlachetnej Paczki. Nadzoruje działania kilkunastoosobowej grupy. Jest osobą sumienną i profesjonalną, a co najważniejsze potrafi całym sercem wesprzeć swoich wolontariuszy, znajduje dla nich czas o każdej porze dnia i nocy. Pani Paulina nie tylko bezpośrednio pomaga rodzicom, ale skupia wokół siebie, ludzi którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Jej niesamowita energia oraz chęci motywują wszystkich do jeszcze większej bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka i naszego miasta.


MIKOŁAJCZYK WERONIKA
Jest uczennicą klasy 7a SP nr 10 w Sieradzu. Dziewczyna z pozoru niczym się nie wyróżnia, ale jej postawa wzbudza podziw i uznanie całej społeczności szkolnej. Od dłuższego czasu Weronika obdarza ogromnym wsparciem i opieką ciężko chorą koleżankę. Jej działania są dobrowolne i bezinteresowne. Bez niczyjej inspiracji podjęła decyzję, że nie zostawi koleżanki w trudnej sytuacji. Cały czas wspiera ją, pomagając w odnalezieniu się w szkolnej i życiowej rzeczywistości. Utrzymuje z nią systematyczny, przyjacielski kontakt. Odwiedzała ją w szpitalu w Łodzi, teraz w domu, włącza rówieśników z klasy do kontaktów, pozdrowień, zainspirowała ich do nagrania wspólnego filmiku dla koleżanki. Działania te były i są ogromnie ważne dla chorej dziewczynki, motywują ją do walki z chorobą, dodają otuchy, wiary w dobrą przyszłość oraz są jedynym źródłem chwil zwykłej radości, tak potrzebnej w trudnej sytuacji zdrowotnej. Aktualnie jest czynnym i aktywnym wolontariuszem szkolnym. Wkłada w te działania całe swoje serce i nie robi tego na pokaz. Życzliwość, pomoc, bezwarunkowa akceptacja płynie z jej serca i jest bezinteresowna.


NOWACKA ALEKSANDRA
Jest tzw. „prawą ręką” lidera Szlachetnej Paczki na rejon sieradzki. Już drugi rok działa aktywnie i pomaga najbardziej potrzebującym. Jest zawsze gotowa i chętna do pomocy. Inicjatorka procesów wolontaryjnych w projekcie. Jej spokój, opanowanie, ale i zdecydowanie nadaje renomę tej akcji. Jest kwintesencją merytoryki, rzetelności i dyscypliny. Wspiera wolontariuszy swoją wyrozumiałością, ale także pilnuje terminów. Dzięki niej wolontariusze sprawnie i z uśmiechem na ustach pomagają najbiedniejszym rodzinom. Jest niesamowitą osobą, której cechy powinien mieć każdy lider.


OLSZEWSKA RENATA
Aktywnie pracuje społecznie na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU”. Włącza się w pomoc przy organizacji i przeprowadzaniu imprez integracyjnych. Jest osobą bardzo otwartą i życzliwą zarówno w stosunku do dzieci jak i ich rodziców. Aktywnie działa w grupie wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych dzieląc się swoimi doświadczeniami i udzielając pomocy. Dzieli się również swoją pozytywną energią, której ma niesamowite pokłady. Na co dzień jest mama niepełnosprawnej Gabrysi.


PLICHTA TOMASZ
Angażuje się w ideę rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego na terenie miasta Sieradza w ramach działalności społecznej w UKS Dziesiątka. Jego działalność, zaangażowanie i praca z potrzeby serca na rzecz innych kształtuje wychowanie młodych ludzi w duchu sportu, według zasad fair play oraz wychowaniu w trzeźwości. Także jako rodzic młodego sportowca, angażuje innych rodziców do aktywnego wspierania swoich dzieci w ich sportowej przygodzie na całe życie.


SMUS MAGDALENA
Jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu. Wspiera Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Sieradz poprzez organizację zbiórek publicznych w sieradzkich marketach. W ich organizację włącza również dzieci i młodzież aby zaszczepić w nich chęć pomagania innym. Dzięki zebranym środkom finansowym stowarzyszenie ma na wkład własny do projektów, dzięki którym pozawala to skuteczniej pomagać podopiecznym.


ZAKRZEWSKA – KĘPA ELIZA
Wolontariuszka w Świetlicy Środowiskowej „U Żaków” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. Jest osobą wykazującą się dużą kulturą osobistą, empatią i życzliwością. Zawsze uśmiechnięta i przyjaźnie nastawiona do drugiego człowieka. Potrafi podzielić się swoim czasem, ale również osobistym ciepłem i emanującym spokojem. Oferowane przez nią warsztaty z arteterapii cieszą się wśród wychowanków bardzo dużym zainteresowaniem. Tematyka prowadzonych przez wolontariuszkę zajęć jest różnorodna. Jest osoba dobrą, wrażliwą, która swoimi cechami charakteru zjednuje sobie wielu zwolenników wśród dzieci. Każde jej pojawienie się na świetlicy wywołuje duży entuzjazm i zaciekawienie u wychowanków, czekających z niecierpliwością na kolejną tematykę zajęć Wolontariuszkę cechują bardzo dobre relacje z podopiecznymi, a także z współpracownikami.


ŻMUDZIŃSKI MIKOŁAJ
Jest młodym człowiekiem angażującym się w życie społeczne poprzez pracę na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami od początku istnienia Fundacji Dzieciom „PUZZLE” . Jest osobą skromną, empatyczną, wrażliwą i bardzo ciepłą. Wspólnie z Katarzyną Kowalczyk poprowadził „Spacer ornitologiczny” dla dzieci i mieszkańców Sieradza. Zawsze można na niego liczyć. Jest osobą świadomą misji na rzecz drugiego człowieka. Bardzo pomysłowy, pracowity i otwarty, a swoją pracą i zaangażowaniem przyczynia się do poprawy jakości życia innych ludzi. Pomimo wielu obowiązków związanych z pisaniem pracy doktorskiej na Politechnice Wrocławskiej angażuje się we wszystkie działania, jakie stawia przed nim wolontariat fundacji, a najbliższe są mu spotkania z jej podopiecznymi. Pogoda ducha, uśmiech, życzliwość – to cechy niezmiennie z Nim kojarzone. Zaraża dobrą energią i przekazuje ją dalej.


ŻYŁA SŁAWOMIR
Działa w Sieradzkim Stowarzyszeniu Trzeźwości „Przyjaźń”. Propaguje ideę zdrowego, trzeźwego trybu życia rodzinnego i towarzyskiego poprzez dawanie osobistego przykładu i tworzenie tym samym wzorców zdrowego stylu życia w społeczeństwie. Niesie pomoc ludziom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu. Propaguje zdrowy i trzeźwy styl życia również wśród dzieci i młodzieży. Rozwija współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi jak również społecznymi w zakresie niesienia pomocy osobom dotkniętym chorobą alkoholową, a także w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Organizuje wycieczki, rajdy, bale abstynenckie oraz imprezy integrujące członków stowarzyszenia i ich rodzin.


WŁADYSŁAW MACIEJEWSKI - Honorowy Wolontariusz” za całokształt działalności na rzecz innych
Z Sieradzem związany od 1978 roku. Sieradzkim MOSiR-em kierował 20 lat, poprzez swoją działalność wspierał i nadal wspiera lokalne organizacje i stowarzyszenia sportowe, promuje miasto. Obecnie jest aktywnym działaczem Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego „Wspólnota&rdquo, gdzie jest koordynatorem imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie naszego miasta. Propaguje wśród dzieci, młodzieży i seniorów zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Przez większą część swojej pracy zawodowej związany był ze sportem. Bez wątpienia to jego pasja. Jego działalność to dowód na, że nie brakuje ludzi, którzy potrafią bezinteresownie działać i zachęcać innych do wspólnego działania. Nigdy nie liczył czasu i sił przy organizowaniu sportowych wydarzeń.

bp / źródło: Urząd Miasta Sieradza
Komentarzy: 8

Komentarze

Pola 06.12.2023 21:24:29
Z tą panią G.W. to jakaś totalna ściema kto to weryfikuje
sieradzanka 06.12.2023 18:52:09
A czyi to są znajomi, z urzędu lub związanych z nim ludzi. Bo to nie jest przypadkowe znając władze Sieradza.
Piter 06.12.2023 18:45:58
Brawo Zbigniew ,tak trzymać !!!!
Nauczyciel 06.12.2023 18:28:45
Gratulacje!!!
sieradzanin 06.12.2023 17:14:20
Stowarzyszenie powinno mieć prawo do zgłaszania kandydatów raz na dwa lata, a nie tak jak jest w ubiegłym roku nazgłaszał mundurowych emerytów(wojska, policji) a w tym roku Pana Wł i Pana Ży.. To wszystko jest groteskowe
sieradzanin 06.12.2023 17:10:15
dziadek po siedemdziesiątce powinien już siedzieć w domu na du... i wnuki bawić, a nie wyciągać kasę z UM i udwać działacza
Patrycja 06.12.2023 13:01:45
Gratulujemy Panu Zbyszkowi,Najlepszy nauczyciel i trener
Obserwator 06.12.2023 11:38:07
Widać wpływy mundurowego emeryta przybocznego prezydenta - Ryszarda.Szykuje się do miejsca przy kasie miasta na następne lata.

Więcej informacji

PATRONAT
region

W najbliższy weekend odbędzie się XXII Halowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów o „Puchar Mediów” – Warta 2024. Dziś w siedzibie Naszego Radia w Sieradzu odbyło się losowanie z udziałem kapitanów wszystkich drużyn.

0

region

W roku 1579 ukazał się "Psałterz Dawidów", czyli uczyniony przez Jana Kochanowskiego poetycki przekład całej Księgi Psalmów. Już kilka miesięcy później polifoniczną muzykę do wszystkich (!) 150 psalmów skomponował i wydał Mikołaj Gomółka (nadworny muzyk kolejno króla Zygmunta Augusta, biskupa Piotra Myszkowskiego i kanclerza Jana Zamoyskiego). Zbiór ten zatytułowany został "Melodiae na Psałterz Polski". W wieku XVII pojawiają się kolejne muzyczne adaptacje psalmów z Psałterza Dawidów.

Sieradz i Zduńska Wola

Dziś, 26 lutego, rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w Zduńskiej Woli. Z kolei w przyszły poniedziałek, 4 marca, wystartuje rekrutacja do sieradzkich placówek oświatowych.

0

Nasze Radio 104,7 FM

Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie

Kontakt do studia

kontakt@nasze.fm

502 27 11 11

43 827 11 11

Co, gdzie, kiedy

28.02.2024

Wykład Pawła Wąsa z Oddziału IPN w Łodzi
Muezum Okręgowe w Sieradzu

29.02.2024

Wykład Juliana Borkowskiego pt. "Warszawa - Łódź-Sieradz. Szare Szeregi"
Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu

01.03.2024

Dzień Żołnierzy Wyklętych
Sieradz
Więcej...

Lista przebojów HitFM Naszego Radia
1+5CYRIL
Stumblin In
2+6Oskar Cyms, Carla Fernandes
Do gwiazd
3+1Doda
Mama