strzałka do góry
25.03.2022 14:10:24
Zduńska Wola

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy oraz dla osób im pomagającym

Wszyscy ci, którzy zaprosili pod swój dach osoby z Ukrainy i zapewnili im wyżywienie, mogą otrzymać wsparcie finansowe. O jednorazową pomoc finansową mogą ubiegać także uchodźcy z Ukrainy. Świadczenia w Zduńskiej Woli będzie wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej.

(fot. nasze.fm)

Wsparcie finansowe dla tych, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców:
Ci, którzy zaprosili pod swój dach osoby z Ukrainy i zapewnili im wyżywienie mogą wnioskować o Świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie. Wsparcie finansowe przyznawane jest nie dłużej niż na 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wnioski należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej przy ul. Getta Żydowskiego 21b pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Jakie dane zawiera wniosek?

 • imię i nazwisko osoby, która składa wniosek
 • numer PESEL osoby składającej wniosek
 • okres, przez jaki zapewnione zostało zakwaterowanie
 • liczbę osób, które przebywają w mieszkaniu/lokalu
 • imię i nazwisko osoby, która przebywa w mieszkaniu/lokalu oraz numer PESEL – jeśli posiada
 • numer konta bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie
 • adres pobytu osób przyjętych
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu
 • oświadczenie o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych we wniosku
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą na wskazany okres nie zostało wypłacone świadczenie
 • oświadczenie, że osoba składająca wniosek nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem
Świadczenie nie przysługuje w dwóch przypadkach: jeśli we wniosku została podana nieprawda lub warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu. Powyższe dane będą weryfikowane przez pracownika MOPS.

Jeżeli osoby z Ukrainy zostały przyjęte przed 16 marca, wówczas
środki zostaną przekazane wstecz, od dnia kiedy osoby z Ukrainy zostały zakwaterowane. W przypadku, kiedy osoby z Ukrainy wyjechały z domu i na ich miejsce przyjechały nowe osoby, wówczas konieczne jest złożenie nowego wniosku.

Jednorazowe wsparcie finansowe dla uchodźców z Ukrainy
Uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł.

Wnioski należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Świadczeń Socjalnych przy ul. Getta Żydowskiego 21b pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Aby uzyskać świadczenie należy posiadać konto w banku. By dostać jednorazową pomoc finansową uchodźca z Ukrainy musi mieć nadany numer PESEL. Wniosek o nadanie numeru PESEL należy składać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12.

Jakie dane zawiera wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego?

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • numer paszportu lub innego dokumentu, który stanowił podstawę przekroczenia granicy
 • datę przyjazdu do Polski
 • numer PESEL
Informacje o terminie i formie wypłaty świadczenia przekaże pracownik Ośrodka za pomocą wskazanych środków komunikacji np. telefon, poczta elektroniczna. Ewentualna odmowa przyznania świadczenie będzie w formie decyzji.

mka / źródło: UM Zduńska Wola

Więcej informacji

Zduńska Wola

Oszuści internetowi nie próżnują. W ciągu kilku dni, do zduńskowolskiej komendy zgłosiło się 10 osób, które dały się oszukać cyberprzestępcom. Zduńskowolanie podawali obcym osobom kody blik, instalowali aplikacje umożliwiające zdalnie sterowanie ich telefonem lub komputerem, chcieli szybko się wzbogacić i wpłacali pieniądze na fałszywe platformy inwestycyjne. Policja apeluje o ostrożność w sieci i rozsądek w kontaktach z osobami z drugiej strony monitora.

0

Zduńska Wola

Na ostatniej w mijającej kadencji sesji spotkała się dziś, 25 kwietnia, Rada Miasta Zduńska Wola. Obrady były okazją do podsumowania kadencji 2018-2024 i podziękowania radnym za ponad pięć lat pracy w miejskim samorządzie.

0

region

Europejski Dzień Praw Pacjenta to dobra okazja, by przypomnieć o prawach pacjenta i o tym, że będąc świadomym i aktywnym pacjentem, możemy mieć wpływ na system opieki zdrowotnej. Pacjenci, którzy mają trudności z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą złożyć skargę do NFZ.

1

Nasze Radio 104,7 FM

Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie

17:57

Reet Petite
Jackie Wilson

Kontakt do studia

kontakt@nasze.fm

502 27 11 11

43 827 11 11

Co, gdzie, kiedy

25.04.2024

Otwarcie wystawy "Znani nieznani. Polacy światu"
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach
Spotkanie z Sebastianem Serafickim
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4

26.04.2024

Giełda płyt winylowych
Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu

27.04.2024

I Konferencja Edukacyjna "W stronę małego dziecka"
Warckie Centrum Kultury
Więcej...

Lista przebojów HitFM Naszego Radia
1+1Alan Walker & YUQI & JVKE
Fire!
2+3The Kolors
UN RAGAZZO UNA RAGAZZA
3+9sanah
hip hip hura!