strzałka do góry
2017-03-09 11:24:56 (Aktualizacja: 2017-03-20 11:14:14)
Zduńska Wola

Nabór do szkół i przedszkoli

Już jutro ruszy elektroniczny nabór do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli. Potrwa do 4 kwietnia.

(fot. nasze.fm)

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczały do jednego z publicznych przedszkoli do dnia 14 marca 2017 r. będą zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Druk deklaracji będzie można otrzymać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w dniach 21 marca - 4 kwietnia 2017 r.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola. Na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria gminne określone uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 będą to:
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1 Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym 25-50
(25 pkt
– 1 rodzic pracuje, 50 pkt
– 2 rodziców pracuje)
Dokument potwierdzający, że rodzic/ rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym
2 Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru 20 Informacje potwierdza dyrektor przedszkola
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3 Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 5-20 (5 pkt
za każdą 1h powyżej 5 h dziennie)
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
4 Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka 10 Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania dziecka
W zależności od zainteresowania rodziców przewiduje się utworzenie „oddziałów zerowych” w następujących szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Parkowa 5
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Łaska 84
 • Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kilińskiego 27
 • Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Żeromskiego 2
 • Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wileńska 3
 • Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Złota 67
W oddziałach "0" zapewniona będzie realizacja podstawy programowej oraz bezpłatna opieka nad dziećmi w łącznym wymiarze do 8 godzin dziennie.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - rok szkolny 2017/2018

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 21.03.2017 godz. 8.00 04.04.2017 godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 05.04.2017 godz. 8.00 10.04.2016 godz. 15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 12.04.2017 godz. 15.00 12.04.2017 godz. 15.00
4 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 13.04.2017 godz. 8.00 20.04.2017 godz. 12.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 21.04.2017 godz. 8.00 21.04.2017 godz. 8.00
6 Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2017 godz. 8.00 14.08.2017 godz. 15.00
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tę, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki. Rekrutacja do szkół podstawowych odbywać się będzie w dniach 21 marca – 4 kwietnia 2017 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły obwodowej. Odbywa się ono na podstawie zgłoszenia. Rodzic logując się na stronie portalu rekrutacyjnego zobowiązany będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy wydrukować i złożyć w szkole obwodowej. Jeżeli rodzic zrezygnuje z możliwości zapisania dziecka do szkoły obwodowej, będzie miał możliwość wskazania 3 różnych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskanych w rekrutacji. Przedstawione poniżej kryteria obowiązują w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 i są jednolite dla całego miasta:
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1 Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy Miasto Zduńska Wola 20-40 (20 pkt
– 1 rodzic pracuje, 40 pkt
– 2 rodziców pracuje)
Dokument potwierdzający, że rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
2 Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły podstawowej 30 Informacje potwierdza dyrektor szkoły
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3 Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej 20 Informacje potwierdza dyrektor szkoły
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
4 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki 10 Oświadczenie rodzica/rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych - rok szkolny 2017/2018
Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 21.03.2017 godz. 8.00 04.04.2017 godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 05.04.2017 godz. 8.00 10.04.2016 godz. 15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 12.04.2017 godz. 15.00 12.04.2017 godz. 15.00
4 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 13.04.2017 godz. 8.00 20.04.2017 godz. 12.00
5 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 20.04.2017 godz. 12.00 20.04.2017 godz. 12.00
6 Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2017 godz. 8.00 14.08.2017 godz. 15.00

mka
Komentarzy: 20

Komentarze

gosc 2017-03-22 13:22:50
w zdunskiej nabor przedszkolakow przez internet i co oczywiscie od wczoraj usterka .....przeciazenie ..
ja 2017-03-21 21:10:16
Do max i R O co chodzi z tym brakiem honoru, obrzydliwościami i świadectwami? To nie jedyna szkoła, która robiła dni otwarte...Przecież chodzi o dzieciaki, to one mają się dobrze bawić, niestety dorośli ciągle toczą ślinę, obrzucają się błotem, są pełni nienawiści....a potem mówimy " czemu te dzieci są takie niegrzeczne", "ta młodzież..." ZAPOMNIELIŚCIE??? PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY
dziadek Lutek 2017-03-21 12:23:52
Była wnuczka w Parku na dniu otwartych drzwi i jej się spodobało . Jak się synowa zdecyduje to wnuczkę tam zapiszę bo z tego co się reklamują to będzie tam jednozmianowość i może będą mniej liczne klasy . Wolę dziecko w południe odebrać niż chodzić po nocy , szczególnie w zimę. Dobrze , że jest wybór to każdy zadecyduje jak mu pasuje .
max 2017-03-20 22:29:54
Paskudztwo, obrzydliwość, brak honoru i przyzwoitości i tyle ...
R 2017-03-20 19:21:22
Szkoda, że w parku nie dawali od razu świadectwa ukończenia szkoły ... to by było dopiero coś i sukces na pewno gwarantowany.
Xxxx 2017-03-20 18:28:15
Widać pani wielka dyrektor nie ma w pracy swoich zajęć pochłonięta samouwielbieniem w internecie żeby to jeszcze była prawda co pisze. Żenada
Mama 2017-03-20 16:06:46
A kiedy w Sieradzu rusza rekrutacja do szkół? ???
do rodzic 2017-03-20 14:31:59
o 17 dni otwarte w 4 w szkole w parku były 09-03-2017 ,nauczyciele poprzebierani za postacie z bajek tego samego dnia o godz 10 zapraszam ana stronę internetową szkoły tam relacja ze zdjęciami , a co do relacji z dyrekcją wszystkie organy szkoły się zjednoczyły i współpracują bo DZIECI są najważniejsze
xx 2017-03-20 13:35:16
Info dla oburzonych mieszkańców Sieradza! Nie wiem na jakiej podstawie jest ogłaszana rekrutacja w Zduni. Minister dopiero 16 marca podpisał rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Więc sorry ale w Zduni ogłoszenie rekrutacji jest moim zdaniem "lekko bezprawne". Sam jestem zainteresowany tematem bo moje dziecko idzie do 1 klasy i cierpliwie czekam na ogłoszenie. Więc najpierw się doszkolcie a potem krytykujcie prezydenta czy kogo tam chcecie!!!!
x 2017-03-20 11:47:32
Żenada kilka miesięcy temu chcieli kulisiewicz na taczkach wywozić a dzis juz die sprzedali typowi Polacy
do oko 2017-03-12 16:05:21
A kto broni innym szkołom zrobić imprezę dla maluchów? Najłatwiej jest krytykować. Zastanawia tylko dlaczego tak źle życzysz tej szkole. Skąd tyle jadu w twojej wypowiedzi? To przez lata była dobra szkoła...
Mama 2017-03-11 11:57:57
Do oko Co z tego, że "mamili" dzieci i dali po cukierku. Dzieciaki fajnie się bawiły, a wybór i tak należy do rodziców, ich przecież nikt nie częstował darmowym piwem i kiełbasą...wtedy to by było właśnie przegięcie ;)
Do mama 2017-03-11 09:28:17
Nauczyciele poprzebierani? W parku?
Do matka 2017-03-11 09:27:12
Kiedy były dni otwarte szkoły w parku o 17stej?
matka 2017-03-10 11:17:06
moje również zachwycone ,bylismy na 17 na dniach otwartych extra prezentacje z biologii ,chemii,tańce ,śpiewy wifać że tam nauczyciele pracują i cos robia a nie odwalaja godziny jak w innych szkołach
Rodzic 2017-03-09 21:54:44
A w Sieradzu ciiichooo! Nikt nic nie wie! WSTYD PANIE PREZYDENCIE. Rodzice i dzieci czekają, pytają i bez odpowiedzi :(
Mama 2017-03-09 21:19:46
A moje dziecko zachwycone!! A kto broni innym szkołom robić takie akcje... Po prostu mają fajną ekipę! Dzieciaki duże super, nauczyciele poprzebierani - już się zazdrośnikom żółć się wylewa...
do oko 2017-03-09 17:39:08
Napchali dzieci słodyczami, omamili prezencikami, ale i tak im to nie pomoże.
oko 2017-03-09 15:38:00
Szkoła w parku to dopiero kasy wyrzuciła na reklamę!!!
asik 2017-03-09 14:52:00
a Sieradz - halo pobudka!

Nasze Radio

01:22

Patrz
Kult

Kontakt do studia

kontakt@nasze.fm

502 27 11 11

43 827 11 11

Co, gdzie, kiedy

28.05.2018

Mobilna Akademia Młodych Orłów
Zduńska Wola

29.05.2018

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Park Broniewskiego w Sieradzu
XII Polski Festiwal Fletowy
Zespół Pałacowo - Parkowy w Małkowie

30.05.2018

XII Polski Festiwal Fletowy
Sala koncertowa PSM I st. w Sieradzu
Więcej...
reklama:
Lista przebojów HitFM Naszego Radia
1+3Calvin Harris & Dua Lipa
One Kiss
2+1Taconafide
Tamagotchi
3+2Baranovski
Dym
reklama: