strzałka do góry
2017-03-09 11:24:56 (Aktualizacja: 2017-03-20 11:14:14)
Zduńska Wola

Nabór do szkół i przedszkoli

Już jutro ruszy elektroniczny nabór do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli. Potrwa do 4 kwietnia.

(fot. nasze.fm)

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczały do jednego z publicznych przedszkoli do dnia 14 marca 2017 r. będą zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Druk deklaracji będzie można otrzymać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w dniach 21 marca - 4 kwietnia 2017 r.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola. Na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria gminne określone uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 będą to:
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1 Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym 25-50
(25 pkt
– 1 rodzic pracuje, 50 pkt
– 2 rodziców pracuje)
Dokument potwierdzający, że rodzic/ rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym
2 Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru 20 Informacje potwierdza dyrektor przedszkola
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3 Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 5-20 (5 pkt
za każdą 1h powyżej 5 h dziennie)
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
4 Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka 10 Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania dziecka
W zależności od zainteresowania rodziców przewiduje się utworzenie „oddziałów zerowych” w następujących szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Parkowa 5
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Łaska 84
 • Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kilińskiego 27
 • Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Żeromskiego 2
 • Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wileńska 3
 • Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Złota 67
W oddziałach "0" zapewniona będzie realizacja podstawy programowej oraz bezpłatna opieka nad dziećmi w łącznym wymiarze do 8 godzin dziennie.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - rok szkolny 2017/2018

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 21.03.2017 godz. 8.00 04.04.2017 godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 05.04.2017 godz. 8.00 10.04.2016 godz. 15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 12.04.2017 godz. 15.00 12.04.2017 godz. 15.00
4 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 13.04.2017 godz. 8.00 20.04.2017 godz. 12.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 21.04.2017 godz. 8.00 21.04.2017 godz. 8.00
6 Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2017 godz. 8.00 14.08.2017 godz. 15.00
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tę, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki. Rekrutacja do szkół podstawowych odbywać się będzie w dniach 21 marca – 4 kwietnia 2017 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły obwodowej. Odbywa się ono na podstawie zgłoszenia. Rodzic logując się na stronie portalu rekrutacyjnego zobowiązany będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy wydrukować i złożyć w szkole obwodowej. Jeżeli rodzic zrezygnuje z możliwości zapisania dziecka do szkoły obwodowej, będzie miał możliwość wskazania 3 różnych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskanych w rekrutacji. Przedstawione poniżej kryteria obowiązują w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 i są jednolite dla całego miasta:
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1 Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy Miasto Zduńska Wola 20-40 (20 pkt
– 1 rodzic pracuje, 40 pkt
– 2 rodziców pracuje)
Dokument potwierdzający, że rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
2 Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły podstawowej 30 Informacje potwierdza dyrektor szkoły
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3 Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej 20 Informacje potwierdza dyrektor szkoły
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
4 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki 10 Oświadczenie rodzica/rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych - rok szkolny 2017/2018
Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 21.03.2017 godz. 8.00 04.04.2017 godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 05.04.2017 godz. 8.00 10.04.2016 godz. 15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 12.04.2017 godz. 15.00 12.04.2017 godz. 15.00
4 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 13.04.2017 godz. 8.00 20.04.2017 godz. 12.00
5 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 20.04.2017 godz. 12.00 20.04.2017 godz. 12.00
6 Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2017 godz. 8.00 14.08.2017 godz. 15.00

mka
Komentarzy: 20

Nasze Radio

Kontakt do studia

kontakt@nasze.fm

502 27 11 11

43 827 11 11

Co, gdzie, kiedy

20.10.2017

XXII Dni św. Maksymiliana
Zduńskowolskie Centrum Integracji - Ratusz, pl. Wolności 26
Film " Dwie Korony"
Sieradzkie Centrum Kultury

21.10.2017

Film " Dwie Korony"
Teatr Miejski w Sieradzu
Mecz 13. kolejki III ligi. Warta Sieradz - Polonia Warszawa
Stadion Miejski w Sieradzu
Mecz o mistrzostwo III ligi siatkówki. ULKS MOSiR Sieradz - KS Siatkarz Wieluń
Hala SP nr 10 w Sieradzu
Mecz o mistrzostwo III ligi siatkówki. MKS Zduńska Wola - Huragan Widawa
Hala SP nr 12 w Zduńskiej Woli

22.10.2017

Spektakl "Między łóżkami"
Sieradzkie Centrum Kultury
I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sieradzka Jesień Organowa
Sieradzka Kolegiata
XXII Dni św. Maksymiliana
Zduńska Wola, Bazylika Mniejsza WNMP, ul. Kościelna 20
XXII Dni św. Maksymiliana
Zduńska Wola, Dom urodzin św. Maksymiliana, ul. Kolbego 9
Koncert zespołu "Nocny Kochanek"
ProRock w Sieradzu (ul. Jana Pawła II 3)
Więcej...
reklama:

Lista przebojów HitFM Naszego Radia
1+1Ofenbach vs Nick Waterhouse
Katchi
2-1P!nk
What About Us
3+4U2
You`re The Best Thing About Me
reklama: