strzałka do góry
2017-02-09 14:11:19
region

Lawina pytań podczas konsultacji społecznych w sprawie reformy oświaty

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Rzechcie miała miejsce kolejna konsultacja społeczna w sprawie reformy oświaty na terenie Gminy Sieradz. Podczas tego spotkania pojawili się rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Rzechcie, ale nie zabrakło także rodziców z Dąbrowy Wielkiej, Charłupi Małej czy Kłocka. Rozmowom przysłuchiwała się też delegacja z Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz.

(fot. nasze.fm)

Podczas wczorajszego spotkania na pytania rodziców i wszystkich zainteresowanych mieszkańców odpowiadali: wójt gminy Jarosław Kaźmierczak, sekretarz gminy Renata Plucińska oraz
kierownik Referatu Spraw Samorządowych, Obywatelskich i Społecznych Włodzimierz Miłek.

Rozmowom przysłuchiwali się radni: Ryszard Pawlik, Jan Świątek oraz Ewa Marciniak - Kulka.

- Chciałbym na początek zdementować pewną plotkę, że wdrożenie reformy spowoduje zamknięcie szkół w Rzechcie, raz mówią w Charłupi Małej czy w Chojnem. Proszę państwa chcę to zdementować, żadna szkoła na terenie Gminy Sieradz nie zostanie zamknięta. Wszyscy będą mieli prace, nie będzie żadnych zwolnień, żadnych redukcji etatów wśród nauczycieli i personelu obsługi. Wszystko będzie funkcjonować jak do tej pory, niektórzy będą mogli znaleźć dodatkową pracę w nowej szkolę, którą chcemy utworzyć - mówi Jarosław Kaźmierczak

W trakcie konsultacji sekretarz gminy przedstawiła propozycję dotyczącą reformy oświaty. Pomysł przekształcenia Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz w ośmioletnią szkołę podstawową. Do nowej podstawówki miałyby uczęszczać dzieci z nowo utworzonego obwodu z miejscowości: Dzigorzew,Bogumiłów,Bogumiłów-Kolonia, Czartki, Grądy, Kamionaczyk, Mnichów, Mokre Zborowskie, Ruda, Sucha i Wojciechów.

- Dlatego wzięliśmy pod uwagę te miejscowości, ponieważ z tych miejscowości największa ilość uczniów nie odhacza się w swoich placówkach - wyjaśnia Włodzimierz Miłek.

W najbliższy poniedziałek o godzinie 10 odbędzie się sesja Rady Gminy Sieradz. Właśnie wtedy radni będą decydować o projekcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Projekt zakłada,że:

- Dotychczasowe szkoły podstawowe stają się szkołami 1 - 8, natomiast gimnazjum zamierzamy przekształcić w szkolę podstawową. Ten projekt uchwały musi być przekazany do Kuratorium Oświaty i do Związków Zawodowych. Dopiero po uzyskaniu opinii będzie podejmowana kolejna uchwała, musi to nastąpić do 31 marca tego roku. Nie będzie ona dotyczyć projektu sieci szkół tylko już sieci szkół na terenie Gminy Sieradz. Ustawodawca przewidział możliwość tylko dla gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową. Chodzi o pełnienie obowiązku szkolnego dla tych klas 7 - 8 po klasie szóstej w tej tworzonej szkole przez 5 lat. To jest tzw. okres przejściowy, później już takiej możliwości nie ma - zaznacza Renata Plucińska.

Włodzimierz Miłek przytoczył argumenty, które zadecydowały o propozycji projektu:

- Jest to korzystne z tego punktu, że gmina w ten sposób zabezpieczy prace dla zatrudnionych obecnie nauczycieli i uniknie kosztów zwalniania, wypłacania odpraw, nie małych pieniędzy, które można przeznaczyć na zupełnie inne cele, głównie oświatowe.

Rodzice mieli wątpliwości co do zapewnień wójta, który jasno stwierdził, że żadna szkoła podstawowa nie zostanie zamknięta.

- Póki mamy takie prawo, które jest uchwalone, likwidacja szkoły może się odbyć tylko za zgodą rodziców - zaznaczał Miłek.

W trakcie konsultacji wypowiedział się także przedstawiciel Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz oraz radny Ryszard Pawlik.

Jak poinformowali nas rodzice uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sieradz w poniedziałek o godzinie 9 pod Urzędem Gminy Sieradz odbędzie się pikieta. Wszyscy zebrani będą sprzeciwiać się wprowadzeniu w życie proponowanego przez gminę pomysłu dotyczącego wdrożenia reformy oświaty.


Więcej o tym co działo się na wczorajszych konsultacjach w Rzechcie posłuchacie w odtwarzaczu po prawej.

pb
Komentarzy: 103

Teraz gra:

Michał Sieczkowski

Nasze Radio

Kontakt do studia

kontakt@nasze.fm

502 27 11 11

43 827 11 11

Co, gdzie, kiedy

23.10.2017

Film " Dwie Korony"
Teatr Miejski w Sieradzu

24.10.2017

Przedstawienie "One&My"
Spółdzielczy Dom Kultury w Sieradzu
Film " Dwie Korony"
Teatr Miejski w Sieradzu

25.10.2017

Prelekcja Wiesławy Sujeckiej "Białoruś - stereotypy a rzeczywistość"
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 4
Więcej...
reklama:

Lista przebojów HitFM Naszego Radia
1+1Ofenbach vs Nick Waterhouse
Katchi
2-1P!nk
What About Us
3+4U2
You`re The Best Thing About Me
reklama: